PolishEnglishUkrainian
UMÓW WIZYTĘ

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie
z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie
w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator Danych – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – powołał Inspektora Ochrony Danych: Macieja Gibińskiego, tel.: +48 883 925 879, e-mail: IOD@cdpm.pl

§ 2
KONTAKT

We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi serdecznie zapraszamy do kontaktu
z Inspektorem Ochrony Danych. Proponujemy następujące formy komunikacji:
telefonicznie pod numerem: +48 883 925 879
mailowo na adres e-mail: IOD@cdpm.pl

§ 3
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

W – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – szanujemy Państwa prawo do prywatności. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Państwa zgód i zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

§ 4
ŹRÓDŁO DANYCH

Państwa dane, które są w naszej dyspozycji otrzymaliśmy od Państwa: podczas wizyty na naszej stronie internetowej w przypadku akceptacji naszej Polityki prywatności i cookies, podczas kontaktu mailowego, telefonicznego, bądź przy użyciu komunikatora internetowego Zendesk Chat z naszą Firmą, a także przy wyrażeniu zgody na newsletter lub otrzymywanie informacji handlowej.

§ 5
RODZAJE DANYCH

W przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego, bądź przy użyciu komunikatora z naszą placówką mogą być gromadzone następujące dane: nick, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, telefon.
W przypadku wizyty na stronie www.fulldent.pl – strona ​https://benewclinic.pl/ nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies i innych technologii, które służą między innymi usprawnieniu korzystania z witryny poprzez na przykład przechowywanie loginu i hasła, do celów analitycznych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać w dalszej części naszej Polityki prywatności.
Strona internetowa www.fulldent.pl korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem IP Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies. Strona internetowa ​https://benewclinic.pl/ korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny.  Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – opisane w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

§ 6
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zachęcamy Państwa do podania przez Państwa w/w danych osobowych, aby móc zrealizować dla Państwa usługi i komunikować się z Państwem, a także m.in. przesyłać Państwu oferty drogą elektroniczną. Pełen zakres realizowanych przez nas aktywności znajduje się w § 7 niniejszej Polityki. Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zadań określonych w § 7. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych
w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – pomiarów statystycznych i doskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne do zebrania informacji statystycznych o Odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez Internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji Użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – . Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

§ 7
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Cele przetwarzania danych – krótkie podsumowanie świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną
marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
wykrywanie botów i nadużyć w usługach
pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych – krótkie podsumowanie świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi
marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – Państwa zgoda
pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do nawiązania kontaktu, współpracy, świadczenia usług, bieżącej komunikacji, a także: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo (np. przez komunikator internetowy)
kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z Państwa zapytaniami,
organizacji akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie
i w celach analitycznych,
ponadto, Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).W odniesieniu do świadczenia usług przez – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą).W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Google Analitics) i udoskonalenia usług Administratora, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

§ 8
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych
na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się
w sposób automatyczny.
 Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu – https://uodo.gov.pl). 

§ 9
LISTA ZAUFANYCH PODMIOTÓW

Google Inc. – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – informuje, że jest również stroną umowy z Google Inc. w ramach której dane osobowe Użytkowników są zbierane, na urządzeniach tworzone są pliki cookie, co w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www może być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Google Inc. przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoimi politykami prywatności, zamieszczonymi na stronie:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.Zendesk Chat – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z Administratorem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w, opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz polityce ochrony prywatności Zendesk Chat znajdującej się pod następującym linkiem: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.Facebook – FULLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – również z Facebooka, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora. Państwa dane mogą być również przekazywane Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Za wyjątkiem w/w sytuacji Administrator nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Kontrahentów i Osób korzystającym ze strony, bez Ich zgody.

§ 10
PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów.

§ 11
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, a także po jej zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa obligują nas do tego.
Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania Państwa zgód, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W zakresie dopasowanie treści strony internetowej www.fulldent.pl do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu.
Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

 § 12 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE
(W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych,
w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych wizyt. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Kraków, dnia 25.05.2018 r.